Grażyna Lechowska – kandydatka na Wójta Gminy Lubsza

Szanowni Mieszkańcy,
dziękuję za  poparcie dla mnie w czasie głosowania w wyborze wójta w pierwszej turze.

1776  Mieszkańców głosowało
na innego kandydata niż obecny Wójt.

Gmina to Nasz Dom: codzienne  sprawy,  problemy, radości i smutki.  Wiem to. Dojazd do pracy, problem z opłatami, odkładanie na opał i na „czarną godzinę”, troska o dzieci, rodzinę, o chorą mamę albo dziadków,o starszych rodziców, czasem samotność na stare lata, a czasem choroba w rodzinie pożera większy czy mniejszy dorobek i znikąd nie ma pomocy albo jest jej za mało. Żadnego autobusu bezpośredniego (Borucice-Rogalice-Raciszów) aby pojechać do miasta czy do lekarza. Niby dla jednych dziwne, ale dla innych to problem życiowy nie rozwiązany do dziś. Prawie pusty pojemnik ze śmieciami ale opłata jak za pełny musi być dla Gminy zapłacona.  A do tego jeszcze ten „nakaz podatkowy”. Płaci się … i  większym lub mniejszym podwyżkom nie ma końca.

Kiedy w końcu będziecie mniej  płacić podatku i za śmieci?
Wtedy Kochani, gdy zmieni się Wójt na  osobę, która stanie po stronie Mieszkańców.

GŁÓWNE ZADANIA DLA POPRAWY KOMFORTU ŻYCIA:

Inwestycje:

 • Rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach .
 • Budowa: świetlicy wiejskiej w Kościerzycach.
 • Budowa szatni sportowej w Dobrzyniu.
 • Poprawa bazy edukacyjnej szkoły w Mąkoszycach.
 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu basenu wraz z lasem i polem namiotowym w Lubszy.
 • Żłobki dla rejonów Czepielowice-Kościerzyce-Pisarzowice, Błota-Dobrzyń-Szydłowice-Michałowice, oraz Tarnowiec-Rogalice-Mąkoszyce. W Lubszy jest OK ale dla odległych wsi – nie po drodze.  Ciągła poprawa stanu dróg, chodniki + urządzenia ograniczające prędkość pojazdów na drogach, także wybudowanych tuż przed wyborami, oświetlenie.
 • W Kościerzycach (droga w kierunku ośrodka rekreacji) wykonam przedłużenie chodnika do końca Osiedla.
 • Podejmę działania o chodnik po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. Droga prowadzi do szkoły. Musi być w pełni bezpieczna.
 • Naprawa drogi po budowie elektrowni wodnej w Szydłowicach + chodniki we wsi.
 • Dbałość o budynki komunalne, także o mieszkalne.

Dbałość o szkoły i przedszkola

Uważam, że szkoły, przedszkola i w przyszłości żłobki powinny znajdować się jak najbliżej dzieci. Stabilna sieć: Szkoła w Dobrzyniu, Lubszy, Kościerzycach, Czepielowicach, Mąkoszycach, przedszkola w Lubszy, Pisarzowicach, Kościerzycach, Dobrzyniu oraz w Mąkoszycach są dla mnie podstawą tej stabilności. Szkołom potrzeba spokoju i troski.

ŻADNYCH ZMIAN W SIECI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI .

Ścisła współpraca z LSZ-ami Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.
Młodzież: zabiorę Was na koncerty, mecze, zorganizuję szkoły tańca itp.

Pomaganie ludziom

 • Pomoc Rodzinom z dziećmi, Seniorom i Chorym, także Amazonkom w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Przydział mieszkań w Rogalicach-Smolarce.
 • Zapewnienie autobusu bezpośredniego do i z Brzegu dla Mieszkańców
 • z Rogalic, Borucic i Raciszowa. Po drodze będzie można załatwić sprawy w Lubszy.
 • Zaopatrzenie potrzebujących w opał przed nadchodząca zimą.
 • Więcej pieniędzy na życie a mniejsze podatki (bez podwyżek).
 • Kontynuacja Dni Seniora!

Ochrona środowiska

 • Budowa urządzeń oczyszczania ścieków w 100 % finansowanych przez gminę dla tych, którzy nie mają jeszcze kanalizacji.
 • Ruszy gminny program wymiany starych pieców.
 • Ważna jest sprawa toczącej się w Gminie procedury administracyjnej w sprawie rozbudowy fermy w Nowym Świecie i planu kandydata Gąsiorowskiego budowy zbiornika wody pitnej w Śmiechowicach.

Rolnictwo

Współpraca z rolnikami i z instytucjami decyzyjnymi, z innymi gminami,  na rzecz realizacji rządowego Programu  dla wsi (odpowiednio do potrzeb i możliwości) w zakresie :

 • poprawy żyzności gleb,
 • zwiększenia retencji wód, konserwacja rowów
 • wprowadzenie systemu nawodnienia.

W temacie rolnictwa przewiduję szeroką konsultację z rolnikami i z Mieszkańcami na temat zakresu i sposobu realizacji tych zadań.

Bądźcie ze mną w II turze
4 listopada i podarujcie mi swój głos!

Nie zawiodę Was!

%d bloggers like this: