JÓŹKÓW Jan Wiktor

Jan Jóźków

Jan Jóźków – Burmistrz Grodkowa

Miasto i gmina Grodków będą przyjazne dla mieszkańców – to jest możliwe. Trzeba skoncentrować się na szukaniu rozwiązań. Burmistrz powinien być jak dobry Gospodarz. Chcemy merytorycznych działań, nie chcemy jałowych sporów. Jan Jóźków – Twoim kandydatem na burmistrza!

Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Grodków

Nazywam się Jan Jóźków. Jestem mieszkańcem Grodkowa, tu się urodziłem i chcę aby polityka społeczna i tworzenie nowych miejsc pracy, były naszym priorytetem. Możemy razem wybrać bezpieczną przyszłość. Znane są nam sprawy do załatwienia w pierwszej kolejności: jesteśmy przygotowani do wprowadzania rozwiązań i gotowi na konsultacje społeczne, aby wspólnie obrać kierunek rozwoju miasta na najbliższe lata.

Chcę działać na rzecz pozyskania nowych inwestycji oraz nowych miejsc pracy w mieście i gminie Grodków, z wykorzystaniem finansowania ze źródeł: europejskich, centralnych i regionalnych. Musimy wykorzystać te możliwości, od tego zależy przyszłość naszych mieszkańców. W nowoczesnej polityce społecznej, nie chodzi o to aby od czasu do czasu zajmować się problematyką społeczną, ale traktować politykę społeczną, jako stałe podejście do zarządzania miastem i poprawy jakości życia mieszkańców.

Kandydat na Burmistrza Grodkowa

Tworzenie pozytywnego klimatu i wspieranie rodzin z dziećmi, jest sposobem na rozwój regionu i zatrzymania depopulacji. W samorządzie potrzebujemy ludzi posiadających doświadczenie, którzy równocześnie potrafią aktywnie zająć się organizacją naszego miasta i gminy. Chciałbym aby mieszkańcy chcieli tu pozostać i się rozwijać.

Tylko bezpośredni kontakt z mieszkańcami, może dać pełny obraz naszych potrzeb i priorytetów. Współpraca służy nam wszystkim. Polityka społeczna, pobudzanie organizacji samorządowych, integracja wszystkich pokoleń, zdobywanie kwalifikacji przez młodzież, są ważne. To również organizacja instytucji, pomagających najbardziej potrzebującym. Kompleksowe wsparcie rodziny, wsparcie dzieci, zajęcia dla dzieci z trudnościami, dostęp do służby zdrowia, dostęp do mieszkań, przedszkoli i żłobków.

Burmistrz Miasta i Gminy Grodków

Trzeba poprawić budżet miasta, abyśmy mogli zrealizować nasze inicjatywy. Obecnie te działania są przypadkowe, nieefektywne i często nic nie wnoszące do poprawy warunków życia. Potrzebujemy długofalowej polityki budżetowej: miejsca niebezpieczne na osiedlach, poprawa dróg. Miasto i gmina Grodków, rozwijały się w ostatnich latach, jednak ten rozwój należy przyspieszyć, aby zatrzymać depopulację, poprawiając warunki życia młodzieży, rodzin z dziećmi i osób starszych.

Nadal możemy liczyć na środki Unijne wspomagające innowacyjne przedsięwzięcia i tworzące miejsca pracy w naszym Regionie. Chcemy poparcia Organizacji Pozarządowych miasta i gminy Grodków. Wybierzmy naszych przedstawicieli w Radzie Miejskiej Miasta i Gminy Grodków, którzy z racji doświadczenia w instytucjach Samorządowych, znajomości realiów finansowania inwestycji, usprawni i ułatwi inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Grodkowie.

Tutaj trzeba umiejętności i chęci do wdrażania nowatorskich śmiałych rozwiązań, dostosowanych do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

Jan Jóźków - Burmistrz Grodkowa
Kandydat na Burmistrza Grodkowa – Burmistrz Miasta i Gminy Grodków.
%d bloggers like this: