LECHOWSKA Grażyna Bronisława

Lechowska Grażyna – Kandydat na Wójta Gminy Lubsza 

Gwarancja Pełnego zaangażowania w  realizację zadań dla Mieszkańców

 • Kobieta na PLUS  dla Mieszkańców
 • Znajomość programów finansowania zadań w samorządzie
 • Wykształcenie wyższe
 • Wieloletnie doświadczenie  w pracy  samorządowej
 • Szanująca ludzi

Z poważaniem
Lechowska Grażyna

Przedstawiam Kandydatów do  Rady Gminy Lubsza z Naszego Komitetu:

 • Andruchów Andrzej Jan z Michałowic (Michałowice i Piastowice)
 • Banasiuk Henryk  Krzysztof z Czepielowic (Czepielowice)
 • Hałat Karolina Patrycja z Pisarzowic  (Pisarzowice i Garbów)
 • Gancarczyk  Anna Agata  z Lubszy (ulice Kamienna i kolejne ulice z Ogrodową i Polną włącznie),
 • Hryniuk Zbigniew Janusz z Lubszy  (od Brzeskiej nr 51 + całe ” Osiedle”)
 • Kocik Grażyna Elżbieta z Lubszy (ul.Brzeska od 1-50 + Leśna, Kwiatowa, Spacerowa)
 • Skibiński Zbigniew Józef z Błot (Błota)
 • Zborowski Ryszard Eugeniusz z Szydłowic (Szydłowice, Myśliborzyce)
 • Wcisło Janina z Nowych Kolni (Nowe Kolnie, Śmiechowice, Lubicz).

Gwarantują Pełne zaangażowanie na rzecz realizacji programu.

Szanowni Mieszkańcy

Jestem mieszkanką Lubszy. Posiadam doświadczenie samorządowe i administracyjne. oraz wykształcenie wyższe magisterskie, uzupełnione podyplomowymi studiami w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie Zarządzania w polskiej administracji publicznej w kontekście wspólnej europejskiej przestrzeni administracyjnej.   Potrafię sprawnie zarządzać  i współpracować  z ludźmi. Znam wiele programów finansowania  do realizacji zadań  gminy na  rzecz mieszkańców. To one pozwolą mi zrealizować poniżej opisany program wyborczy.  Program jest wymagający, potrzebuje skuteczności  i wiele pracy  ale ze mną  jest wykonalny. Ja wymagam najpierw od siebie na rzecz innych   – nie odwrotnie.

Dlaczego kandyduję na wójta Gminy Lubsza?

Kandyduję, bo wielu Mieszkańców uważa, że w Naszej Gminie potrzebna jest  zmiana sposobu rządzenia: więcej pracy a mniej niespełnionych obietnic, więcej środków finansowe z rożnych programów  rządowych czy z Unii Europejskiej zamiast podwyżek podatków.  Jest dobra perspektywa krajowa na takie działania.

Stawiam na współpracę ze społeczeństwem !

Moje pełne zaangażowanie  w realizację zadań na Waszą rzecz,  w tym  budżetów sołeckich  (w zgodzie z Waszymi ustaleniami ) ,  efektywne starania   o środki finansowe z programów rządowych i z Unii Europejskiej, pozwolą mi na  wypracowanie  stabilnej sytuacji podatkowej gminy,  bez  uszczerbku dla realizacji zadań na waszą rzecz.  

Podstawą mojej pracy będzie  bardzo dobra współpraca  z Mieszkańcami,  z Radą Gminy , z Radą Powiatu Brzeskiego, z Sołtysami, z Dyrektorami placówek oświatowych, oraz  ze Stowarzyszeniami działającymi w Gminie, m.im. z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi  i LZS-am , oraz  z Parafiami. W gminie rolniczej ważna też będzie współpraca z rolnikami. Nie zapomnę o  Stowarzyszeniu Amazonek ,  Związku Emerytów i Rencistów oraz Caritas.

 Rozumiem dobrze Wasze potrzeby.

Nie zabraknie mojej życzliwości, empatii i umiejętności w rozwiązywaniu problemów i potrzeb wsi. Weźcie pod uwagę przykłady kobiet-wójtów w niedalekiej odległości  od Naszej Gminy, które  realizują z powodzeniem zadania (także inwestycyjne) na rzecz swoich Mieszkańców, co dobrze służy tamtejszym społecznościom.

U nas też tak może być.

Jaki program będę realizowała jako wójt?

Program KOBIETA  na PLUS dla Mieszkańców

 1. Stabilna sytuacja podatkowa Mieszkańców:
  Więcej środków finansowych z programów rządowych i Unii Europejskiej* a mniejsze podatki lokalne.
 2. Działania dla rozwoju przedsiębiorczości, a jednym z tych działań będzie zmianą planu  zagospodarowania przestrzennego.
 3. Poprawa infrastruktury szkolno-przedszkolno-żłobkowej oraz sportowo-rekreacyjnej, z zachowaniem istniejącej sieci szkół i przedszkoli. Stabilna sytuacja szkoły w Dobrzyniu,
 4. Rolnictwo : wspólnie z rolnikami ustalę zakres niezbędnych działań dla włączenia się w realizację rządowego Panu dla wsi (nowość) mającego m.in. na celu : przeciwdziałanie suszy i innym zmianom klimatycznym  poprzez wdrożenie programu poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększenia retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.
 5. Gmina bezpieczna i przyjazna środowisku:
  • Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców korzystających  z dróg publicznych  poprzez   remonty dróg  i montaż urządzeń  na rzecz ograniczenia  prędkości jazdy pojazdów w miejscach zagrażających życiu.
  • Wprowadzenie gminnego programu dopłat do wymiany starych pieców na paliwo stałe.
  • Sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe:  natychmiastowa reakcja na likwidację szkód oraz pomoc dla poszkodowanych w wyniku sytuacji nadzwyczajnych, np. klęski  suszy  czy   podtopień,
  • Poprawa  bazy  i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Nowy  system finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: koszty budowy w 100% poniesie Gmina. Takie finansowanie stosują inne Gminy na Opolszczyźnie, ze środków UE. Będzie też  kontynuowana  rozbudowa  sieci  kanalizacji sanitarnej.
  • Efektywna gospodarka w zakresie zbiórki odpadów komunalnych.
 6. Wspieranie Rodzin:
  • Opieka nad małymi dziećmi do lat 3 – bliżej domu i dla każdego dziecka,.
  • Organizowanie dzieciom pozaszkolnych  zajęć wysokiej jakości w placówkach
  • oświatowych i licznych świetlicach wiejskich,
  • Działania w zakresie stosowania różnych form  pomocy osobom starszym  (w tym chorym
  • i samotnym)  poprzez inicjatywy  na rzecz integracji ich  z młodszym pokoleniem. .
  • Organizowanie  pomocy dla rodzin wychowujących dzieci specjalnej troski.
  • Efektywna , systematyczna pomoc mieszkańcom o niższym statusie materialnym.

Z jakich programów o zasięgu europejskim, krajowym  i regionalnym chcę realizować zadania na rzecz rozwoju naszej Gminy?

Programy: Fundusz Dróg Samorządowych,  Plan dla Wsi,   program  „ Czyste powietrze”,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,   Program Operacyjny Województwa Opolskiego,  Lokalna

Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,  rządowy program Ochrony Zabytków, Perspektywa Finansowa  UE  na lata 2020-2026,  program KLUB (sport), Konkursy ogólnokrajowe i wojewódzkie, porozumienia między samorządami itd. …

Liczę na Państwa głosy!

Z poważaniem:
Lechowska Grażyna

Materiał KW Porozumienie Jarosława Gowina

%d bloggers like this: