WRĘBIAK Jerzy Piotr

Jerzy Wrębiak

50 lat, urodzony w Brzegu, żona Joanna, syn Michał, synowa Ewelina, wnuczka Pola
od 4 lat burmistrz Brzegu

Wykształcenie wyższe; absolwent Studium Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu; były długoletni dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu, nauczyciel dyplomowany, były wykładowca Politechniki Opolskiej, od 2004r. członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, w latach 2006 – 2014 członek Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz Komisji Statutowej, Oświaty i Budżetu.

Wyróżnienia:

 • 2001r. – nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty,
 • 2005r. – „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Brązowy Krzyż Zasługi nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23.06.2005 r.,
 • 2009r. – złota odznaka zasłużonego dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (TML i KPW),
 • 2010r. – Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej,
 • 2011r. – odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrny Medal za długoletnią służbę,
 • 2017r. – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka nadana przez Rzecznika Praw Dziecka,
 • od 1994 r. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Szanowni Mieszkańcy Brzegu

Blisko 4 lata temu dzięki Państwa głosom zostałem burmistrzem Brzegu. Dziś w przededniu wyborów samorządowych ponownie zwracam się do Was z prośbą o obdarzenie zaufaniem i poparcie mojej kandydatury na tę zaszczytną funkcję. Uważam, że pełniąc funkcję burmistrza Brzegu starałem się jak najlepiej wypełniać mandat społecznego zaufania, realizując – wspólnie z moimi współpracownikami i Radą Miejską Brzegu – szereg oczekiwanych społecznie zadań. Przypomnę najważniejsze:

 • realizacja szeregu inwestycji (m.in. drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, parki, amfiteatr, ratusz, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, zbiornik przy ulicy Korfantego, zbiornik „Kwadratówka”, Brzeskie Centrum Kultury, 3 nowe boiska sportowe, remont hali przy ulicy Oławskiej i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6). Dzięki naszym działaniom w Brzegu zainwestowano ponad 100 mln zł,
 • pozyskanie ponad 53 mln zł środków zewnętrznych, głównie unijnych, na realizację w/w zadań,
 • zmniejszenie zadłużenia Gminy Brzeg i spółek miejskich o kwotę ponad 30 mln zł,
 • doprowadzenie do budowy obwałowań chroniących teren w rejonie Oławska-Rataje,
 • przygotowanie ponad 50 ha terenów pod inwestycje i wprowadzenie ich do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • likwidacja płatnej strefy parkowania,
 • dbałość o nasze dziedzictwo kulturowe – odzyskiwanie zabytkowych obiektów celem zapobieżenia ich dalszej degradacji,
 • utworzenie Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”,
 • przywrócenie dotacji dla obiektów zabytkowych,
 • uporządkowanie gospodarki odpadami,
 • zakończenie sporu i przebudowa ulicy Reja,
 • wydłużenie godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zgodna współpraca z województwem, powiatem i gminami ościennymi w ramach Subregionu Brzeskiego,
 • zapewnienie opieki przedszkolnej wszystkim brzeskim dzieciom oraz podwojenie liczby miejsc w żłobkach,
 • utworzenie pierwszego w powiecie brzeskim środowiskowego domu samopomocy dla osób  niepełnosprawnych,
 • teleopieka dla seniorów,
 • przekształcenie przytuliska dla zwierząt w schronisko ze zwiększonym poziomem dofinansowania,
 • modelowe wdrożenie reformy oświaty w Brzegu.

Dzięki pozyskaniu rekordowych w historii miasta środków zewnętrznych, Gmina Brzeg ma bardzo dobrą sytuację finansową. W rankingu zadłużenia gmin na koniec 2017r. przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, Brzeg jest jedną z najmniej zadłużonych gmin województwa opolskiego i kraju. W lutym 2018r. przyznano nam bardzo wysoką ocenę preratingową, pomiędzy AAA a BBB+. Ocenę taką przyznaje się gminom, które w odpowiedzialny i racjonalny sposób zarządzają środkami publicznymi. W skali kraju jest to niecałe 9% gmin. Sytuacja finansowa miasta pozwala na kontynuowanie polityki prorozwojowej.

Oto zadania, jakie zamierzam realizować w najbliższej kadencji:

 1. Dokończenie remontu ratusza miejskiego, wraz z utworzeniem ekspozycji dla zwiedzających zarówno w gmachu ratusza, jak również w kamienicy mieszczańskiej przy ulicy Jabłkowej 5-7.
 2. Dokończenie remontu Brzeskiego Centrum Kultury, aby stał się obiektem na miarę XXI wieku.
 3. Utworzenie centrum przesiadkowego na terenie dworca PKS, z wypożyczalnią rowerów, miejscami odjazdowymi dla autobusów i dużym parkingiem dla samochodów osobowych.
 4. Przebudowa ulic gminnych, a w pierwszej kolejności: Kamiennej- Chrobrego, Jana Pawła II wraz z rondem oraz sukcesywnie ulic śródmieścia i ulic osiedlowych.
 5. Przebudowa Rynku, wraz z elementami małej architektury i fontanną.
 6. Kontynuacja budowy wielopokoleniowej strefy rekreacji w rejonie zbiornika Korfantego (kompleks basenowy, skatepark, siłownia, plac zabaw, zagospodarowany zbiornik naturalny, zmodernizowany budynek dawnego Wodnika).
 7. Przygotowanie do remontu i rozbudowy krytej pływalni.
 8. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.
 9. Współpraca z powiatem brzeskim w zakresie remontu ulic Chrobrego i Wrocławskiej.
 10. Powołanie instytucji miejskiego ogrodnika.
 11. W ramach walki ze smogiem dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców przy współudziale środków UE.
 12. Dotacje dla wspólnot na remonty zabytkowych kamienic.
 13. Budowa lokali mieszkalnych poprzez udział w programie „Mieszkanie Plus” lub w innych programach Banku Gospodarstwa Krajowego.
 14. Budowa mieszkań serwisowanych z opieką dla osób niedołężnych.
 15. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Brzegu na energooszczędne już w 2019r.
 16. Pozyskanie inwestorów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na tzw. „Zielonce”.
 17. Zabezpieczenie, a następnie zagospodarowanie zabytkowych pałacyków w Brzegu.
 18. Zgodna współpraca z samorządami w ramach Subregionu Brzeskiego.
 19. Program „Brzeskie podwórka plus”- poprawa stanu podwórek miejskich.
 20. Zwiększenie dopłat dla rodziców dzieci korzystających z prywatnych żłobków.
 21. Zdecydowana walka z chuligaństwem i dewastacjami.
 22. Przygotowanie Brzegu do jak najlepszego pozyskiwania środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Szanowni Państwo

Poprawa warunków życia każdej społeczności lokalnej możliwa jest dzięki stabilności finansowej samorządu, umiejętności pozyskania środków zewnętrznych, merytorycznym i zaangażowanym pracownikom, znajomości problemów i oczekiwań mieszkańców, kontynuacji sprawdzonych sposobów zarządzania miastem, dobrej współpracy z radą miejską oraz wzajemnej życzliwości. Startuję z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, mając poparcie całej Zjednoczonej Prawicy. Tym niemniej, tak jak przez ostatnie cztery lata, będę się starał być burmistrzem wszystkich brzeżan. Jestem jednym z Was. Tutaj się urodziłem i z Brzegiem związałem swoje życie rodzinne i zawodowe. Zależy mi, aby nasze miasto stawało się coraz piękniejsze i zasobniejsze dla nas i kolejnych pokoleń. Gorąco zachęcam Państwa do pójścia na wybory 21 października 2018r. i oddanie na mnie swojego głosu.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Wrębiak

%d bloggers like this: