Wybory do dużych gmin (populacja powyżej 20 tys. mieszkańców) w liczbach.

Wybory przeprowadzono do 11 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 40 okręgów wyborczych.

Wybierano 239 radnych spośród 1607 kandydatów zgłoszonych na 218 listach kandydatów przez 36 komitetów wyborczych.

Wybrano 239 radnych.

Uprawnionych do głosowania było 374341 osób, w tym 9 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Karty do głosowania wydano 189575 osobom, w tym 7 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 189359 osób, to jest 50,58% uprawnionych do głosowania.

Głosów ważnych oddano 182635, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych.

Głosów nieważnych oddano 6724, to jest 3,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów
nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X”obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3595, to jest 53,47% ogólnej liczby głosów nieważnych;
2)
niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3129, to jest 46,53%ogólnej liczby głosów nieważnych;

Głosowanie przeprowadzono w 40 okręgach wyborczych w 354 obwodach głosowania.Źródło: Radio Opole

%d bloggers like this: