Wybory samorządowe 2014

Rada Powiatu Brzeskiego – kadencja 2014-2018

Rada Miejska – kadencja 2014-2018

Rada Gminy – kadencja 2014-2018