Rada Gminy Lubsza

Rada Gminy Lubsza

Rada Gminy Lubsza
Rada Gminy Lubsza. Wybory samorządowe 2014 – kandydacie, kandydatko! W listopadzie i październiku 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy przedstawicieli rad gminy, rady powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Rada Gminy Lubsza – kadencja 2014 – 2018

 1. Jan Minosora
 2. Zbigniew Skibiński
 3. Bezuszko Łukasz
 4. Zubrzycja Jolanta
 5. Czernicki Grzegorz
 6. Gbur-Wantuch Renata
 7. Jagiełłowicz Wojciech
 8. Kołtowski Wiesław
 9. Krzywy Adam
 10. Siring Jan
 11. Smokowska Mariola
 12. Staniszewska Aneta
 13. Szymczak Elżbieta
 14. Zborowski Ryszard
 15. Żymańczyk Krystyna

Rada Gminy Lubsza

Rada Gminy Lubsza – Komisja Rewizyjna:

 • Radny Łukasz Bezuszko – Przewodniczący;
 • Radna Renata Gbur – Wantuch – Zastępca Przewodniczącego;
 • Radny Ryszard Zborowski;
 • Radna Elżbieta Szymczak;
 • Radny Grzegorz Czernicki;
 • Radny Adam Krzywy;
 • Radna Krystyna Żymańczyk.

Rada Gminy Lubsza – Komisja Samorządowa:

 • Radny Adam Krzywy – Przewodniczący;
 • Radny Ryszard Zborowski – Zastępca Przewodniczącego;
 • Radny Wiesław Kołtowski;
 • Radny Łukasz Bezuszko;
 • Radna Mariola Smokowska.

Rada Gminy Lubsza – Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Młodzieży:

 • Radna Elżbieta Szymczak – Przewodniczący;
 • Radna Aneta Staniszewska – Zastępca Przewodniczącego;
 • Radna Renata Gbur – Wantuch;
 • Radna Jolanta Zubrzycka;
 • Radny Grzegorz Czernicki;
 • Radny Zbigniew Skibiński;
 • Radny Wiesław Kołtowski.

Rada Gminy Lubsza – Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

 • Radny Wojciech Jagiełłowicz- Przewodniczący;
 • Radna Jolanta Zubrzycka;
 • Radny Jan Siring;
 • Radna Mariola Smokowska.