Rada Gminy Olszanka

Rada Gminy Olszanka

Rada Gminy Olszanka
Rada Gminy Olszanka. Wybory samorządowe 2014 – kandydacie, kandydatko! W listopadzie i październiku 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy przedstawicieli rad gminy, rady powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Rada Gminy Olszanka – kadencja 2014 – 2018

Imię i nazwisko Funkcja
GALANT Wanda Przewodnicząca Rady
SZYMANIAK Marek Antoni Wiceprzewodniczący Rady
ROSIŃSKI Krzysztof Wiceprzewodniczący Rady
DOBEK Małgorzata Monika Radna
DOMAGAŁA Dorota Małgorzata Radna
HODÓR Ewa Aneta Radna
LITWINOWICZ Sylwia Marlena Radna
OLESZKO Sebastian Radny
PIRÓG Marian Zdzisław Radny
SKOTNICKA Dorota Radna
TOKARCZYK Jerzy Stanisław Radny
WAROWY Jan Radny
WĘGŁOWSKA Dorota Radna
WITKOWSKI Andrzej Grzegorz Radny
ZAWIŁA Elżbieta Agnieszka Radna

 

KOMISJE RADY GMINY OLSZANKA

Rada Gminy Olszanka – Komisja Rewizyjna:

1. Elżbieta Zawiła – Przewodnicząca
2. Jan Warowy – Członek
3. Jerzy Tokarczyk – Członek
4. Sebastian Oleszko – Członek
5. Dorota Węgłowska – Członek

Rada Gminy Olszanka – Komisja Finansów, Budżetu i Planu:

1. Jan Warowy – Przewodniczący
2. Dorota Domagała – Członek
3. Elżbieta Zawiła – Członek
4. Ewa Hodór – Członek
5. Sylwia Litwinowicz – Członek

Rada Gminy Olszanka – Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi:

1. Dorota Domagała – Przewodnicząca
2. Marek Szymaniak – Członek
3. Andrzej Witkowski – Członek
4. Marian Piróg – Członek
5. Dorota Skotnicka – Członek

Rada Gminy Olszanka – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1. Ewa Hodór – Przewodnicząca
2. Krzysztof Rosiński – Członek
3. Andrzej Witkowski – Członek
4. Sebastian Oleszko – Członek
5. Dorota Węgłowska – Członek
6. Marian Piróg – Członek
7. Małgorzata Dobek – Członek