Rada Miejska w Brzegu

Rada Miejska w Brzegu

Rada Miejska w Brzegu
Rada Miejska w Brzegu. Wybory samorządowe 2014 – kandydacie, kandydatko! W listopadzie i październiku 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy przedstawicieli rad gminy, rady powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Skład Rady Miejskiej w Brzegu – kadencja 2014 – 2018

Rada Miejska w Brzegu

Radnymi miejskimi w Wyborach Samorządowych w 2014 roku zostali wybrani:
Wykaz radnych kadencji 2014-2018

 • Mariusz Andruchowicz (PiS) – okręg nr 10
 • Renata Biss (PO) – okręg nr 21
 • Julia Goj-Birecka (PO) – okręg nr 16
 • Henryk Jaros (PiS) – okręg nr 17
 • Andrzej Jędrzejko (TRZB) – okręg nr 20
 • Jacek Juchniewicz (PiS) – okręg nr 6
 • Grzegorz Kapela (PiS) – okręg nr 15
 • Robert Karlikowski (TRZB) – okręg nr 1
 • Wojciech Komarzyński (PiS) – okręg nr 2
 • Paweł Korycki (TRZB) – okręg nr 13
 • Elżbieta Kużdżał (SLD) – okręg nr 9
 • Barbara Mrowiec (PO) – okręg nr 14
 • Marcin Samul (KWW FS)  – okręg nr 12
 • Michał Siek (PiS) – okręg nr 11 radny zrezygnował z mandatu. Wybory uzupełniające w dniu 29.05.2016r.
 • Zdzisław Bagiński (TRZB) – okręg nr 11 (wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 29.05.2016r.)
 • Karolina Sobolewska (PO) – okręg nr 7
 • Grzegorz Surdyka (KWW GS) – okręg nr 3
 • Piotr Szpulak (PO) – okręg nr 8
 • Bożena Szczęsna (KWW BiS) – okręg nr 19
 • Aleksandra Wróblewska (PO) – okręg nr 4
 • Eugeniusz Zwierzchowski (PiS) – okręg nr 18
 • Janusz Żebrowski (PiS) – okręg nr 5

Komisje Rady Miejskiej w Brzegu

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Janusz Żebrowski Przewodniczący
 • Karolina Sobolewska Wiceprzewodnicząca
 • Marcin Samul Członek
 • Andrzej Jędrzejko Członek
 • Wojciech Komarzyński Członek
 • Grzegorz Kapela Członek

Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 • Wojciech Komarzyński Przewodniczący
 • Renata Biss Wiceprzewodnicząca
 • Henryk Jaros Członek
 • Eugeniusz Zwierzchowski Członek
 • Grzegorz Surdyka Członek
 • Jacek Juchniewicz Członek

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • Piotr Szpulak Przewodniczący
 • Marcin Samul Wiceprzewodniczący
 • Paweł Korycki Członek
 • Karolina Sobolewska Członek
 • Eugeniusz Zwierzchowski Członek
 • Grzegorz Kapela Członek

Skład Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny

 • Julia Goj-Birecka Przewodnicząca
 • Aleksandra Wróblewska Wiceprzewodnicząca
 • Bożena Szczęsna Członek
 • Mariusz Andruchowicz Członek
 • Elżbieta Kużdżał Członek
 • Renata Biss Członek

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 • Robert Karlikowski Przewodniczący
 • Mariusz Andruchowicz Wiceprzewodniczący
 • Janusz Żebrowski Członek
 • Michał Siek Członek
 • Elżbieta Kużdżał Członek
 • Aleksandra Wróblewska Członek