Rada Miejska w Grodkowie

Rada Miejska w Grodkowie

Rada Miejska w Grodkowie
Rada Miejska w Grodkowie. Wybory samorządowe 2014 – kandydacie, kandydatko! W listopadzie i październiku 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy przedstawicieli rad gminy, rady powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Plan pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2018 r.

Styczeń/ luty:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja nt. oświaty.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski.

Kwiecień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja nt. stanu dróg.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski.

Czerwiec:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.-absolutorium.
 7. Sprawozdanie z działalności spółki „Grodwik”.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Wrzesień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2017/2018.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Listopad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski.

Grudzień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski.

Rada Miejska w Grodkowie – kadencja 2014 – 2018

 1. DEMSKA Jadwiga
 2. SZUCHTA Jolanta
 3. GAJEWSKI Dariusz
 4. BEDNARZ Dariusz
 5. BIRECKI Paweł
 6. BUDZIK Alicja
 7. DUDA Beata
 8. GUL Agnieszka
 9. WASILENKO-MIKUTA Agata
 10. KWIATKOWSKI Piotr
 11. OWSIŃSKI Krzysztof
 12. PAWLAK Bogumiła
 13. RACZYŃSKA Ewa
 14. SOBSTEL Sławomir