Rada Powiatu Brzeskiego

Rada Powiatu Brzeskiego
Rada Powiatu Brzeskiego. Wybory samorządowe 2014 – kandydacie, kandydatko! W listopadzie i październiku 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy przedstawicieli rad gminy, rady powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Rada Powiatu Brzeskiego

 • Stanisław Kowalczyk    –  Przewodniczący Rady
 • Natalia Demska             – Wiceprzewodnicząca  Rady
 • Klemens Jakubowski     – Wiceprzewodniczący Rady
 • Maciej Stefański  –  Starosta Powiatu Brzeskiego
 • Jan Golonka  –  Wicestarosta Powiatu Brzeskiego

Członkowie  Zarządu  Powiatu :

 • Arletta Kostrzewa
 • Jacek Hargot
 • Tomasz Róża

Komisja  Zdrowia :

 • Mariusz Grochowski –  przewodniczący
 • Natalia Demska 
 • Bożena Kowalkowska 
 • Krzysztof Puszczewicz 
 • Tomasz Róża 
 • Maciej Stefański

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 • Jacek Mazurkiewicz  – przewodniczący
 • Natalia Demska
 • Jacek Hargot 
 • Ryszard Jończyk 
 • Tomasz Komarnicki 
 • Tomasz Róża

Komisja Rozwoju i Gospodarki:

 • Adam Dziasek  –  przewodniczący
 • Arletta Kostrzewa
 • Jacek Niesłuchowski
 • Alojzy Witoń 
 • Tomasz Zeman

Komisja Budżetowa:

 • Jan Bort  – przewodniczący
 • Jan Golonka
 • Klemens Jakubowski
 • Arletta Kostrzewa
 • Cecylia Zdebik 

Komisja  Rewizyjna:

 • Cecylia Zdebik  – przewodniczący
 • Dariusz  Socha  – zastępca przewodniczącego
 • Alojzy Witoń  – sekretarz
 • Adam Dziasek
 • Mariusz Grochowski 

Dane aktualne z dnia 04.05.2015 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) w związku z uchwałą Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1654) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), Starosta Powiatu Brzeskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

numer okręgu wyborczego granice okręgu wyborczego liczba radnych wybieranych w okręgu

w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego 21.10.2018

1 gmina: Brzeg 8
2 gminy: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz 5
3 gmina: Grodków 5
4 gmina: Lewin Brzeski 3
razem powiat brzeski 21

 

Na siedzibę Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu wyznacza się budynek Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20

Rada Powiatu Brzeskiego – kadencja 2014 – 2018

 1. Bort Jan
 2. Demska Natalia
 3. Dziasek Adam
 4. Golonka Jan
 5. Grochowski Mariusz
 6. Hargot Jacek
 7. Jakubowski Klemens
 8. Jończyk Ryszard
 9. Komarnicki Tomasz
 10. Kostrzewa Arletta
 11. Kowalczyk Stanisław
 12. Kowalkowska Bożena
 13. Mazurkiewicz Jacek
 14. Niesłuchowski Jacek
 15. Puszczewicz Krzysztof
 16. Róża Tomasz
 17. Socha Dariusz
 18. Stefański Maciej
 19. Witoń Alojzy
 20. Zdebik Cecylia
 21. Zeman Tomasz